Spoľahlivý partner v oblasti železničných stavieb

Sme stavebná firma. Zameriavame sa na realizáciu železničných stavieb.

O nás

Odbornosť, profesionalita a férovosť je naša základná charakteristika.

Sme tím odborníkov, ktorý má mnohoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou rôznych druhov veľkých stavebných projektov. Do prostredia železničných stavieb sme sa rozhodli vstúpiť preto, lebo cítime príležitosť poskytovať zákazníkom služby kvalitnejšie, ako to v tomto prostredí dlhodobo robia tradiční dodávatelia.

Zameriavame sa na precíznu predprojektovú prípravu, priebežnú kontrolu kvality a neustálu komunikáciu so zainteresovanými stranami tak, aby sme eliminovali akékoľvek riziko, ktoré môže v projekte spôsobiť odklon od stanoveného časového harmonogramu, respektíve prekročenie rozpočtu.

Železnice sú segmentom národného hospodárstva, ktorý po viac ako 100 rokoch svojej existencie musí nevyhnutne prejsť radikálnou obmenou. My v RAILCON budeme pri tom.

railcon-zeleznica-stoziar

Zakladáme si na profesionalite
a odbornosti

Na projektoch realizovaných firmou Railcon pracujú špecialisti a odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. 

Všetky činnosti vieme zabezpečiť pre železničné trate ŽSR, železničné depá ZSSK a ZSSK Cargo  a pre všetky mestské trolejbusové a električkové trate.

railcon-prechod-vlaku-cez-most
Portfólio našich služieb je komplexné

Naše zameranie

Hlavným predmetom našej činnosti je realizácia železničných stavieb. Staviame a rekonštruujeme pozemné aj inžinierske stavby.
railcon-icons-priprava

Príprava

Projekčná a inžinierska činnosť

Realizácia

Rôzne druhy železničných stavieb

railcon-icons-kontrola

Dohľad a kontrola

Služby stavebného a technického dozoru